O-Wurf vom Nebelwald

Wurfdatum:     31.10.2018

Vater:

Herbie vom Wulsberg

Mutter:

Lisbeth vom Nebelwald

 

AVK:  98,39%

IK:       0,39%

 

Orlando                 Olympia

Oreo                      Omega

Ole

Oliver