O-Wurf vom Nebelwald

Wurfdatum:     30.11.2018

Vater:

Herbie vom Wulsberg

Mutter:

Lisbeth vom Nebelwald

 

AVK:  98,39%

IK:       0,39%

 

Orlando                 Olympia

Oreo                      Ohlala

Ole

Oliver